Súng Nerf Mega | Tổng Quan Và Lịch Sử

Tổng quan về súng Nerf Mega

N-Strike Mega (trước đây là N-Strike Elite Mega), được đăng ký nhãn hiệu là N-Strike MEGA (hoặc N-Strike MEGA Series), là một dòng súng Nerf được phát hành vào năm 2013.

Dòng sản phẩm N-Strike Mega có tính năng sử dụng loại Mega Dart - đạn Nerf lớn màu đỏ, và có phạm vi bắn lên đến một trăm feet (hai mươi ba mét). Súng Nerf dòng Mega có màu đỏ đặc trưng và có logo "Mega".

Súng Nerf Mega


Lịch sử súng Nerf Mega

Loạt N-Strike Mega bắt đầu như là một dòng phụ của N-Strike và N-Strike Elite Blasters. Đây là loạt đầu tiên sử dụng loại đạn Nerf Mega Dart.

Vào tháng 6 năm 2014, Magnus đã được xuất hiện với màu sắc của dòng súng Nerf Zombie Strike. Ngoài ra, Mega Darts cũng đã trở thành một sản phẩm Zombie Strike, với cả hai phát hành theo Z.E.D. Squad sub-series. Điều này có nghĩa là dòng N-Strike Mega đã chính thức phát hành thông qua dòng Zombie Strike cùng với nhiều series hiện tại khác.

Vào cuối năm 2014, nó hầu như đã được công bố rằng Hasbro sẽ nhiều khả năng không sản xuất dòng Mega vì sự thiếu thành công tương đối của khẩu Nerf Mega Centurion.

Trong năm 2015, BigShock được phát hành, trở thành khẩu Nerf Mega đầu tiên có logo N-Strike trên bao bì thay vì logo N-Strike Elite.

Các tiểu series cuối cùng đã phát triển thành series riêng của mình, với bao bì năm 2016 đã giảm hoàn toàn các logo N-Strike và N-Strike Elite. Mặc dù vậy, Lightning Bow đã được phát hành dưới series N-Strike Elite cùng năm đó.

Và dưới đây là tổng hợp danh sách các khẩu cung; súng Nerf Mega, mời bạn tham khảoCung Nerf Mega LightningBow
Cung Nerf Mega LightningBowCung Nerf Mega ThunderBow
Cung Nerf Mega ThunderBow


Đạn Súng Nerf Mega - Mega Dart


Súng Nerf Mega Centurion
Súng Nerf Mega Centurion
Súng Nerf Mega Cyclonshock
Súng Nerf Mega Cyclonshock
Súng Nerf Mega Mastodon
Súng Nerf Mega Mastodon
Súng Nerf Mega Rotofury
Súng Nerf Mega Rotofury
Súng Nerf Mega Bigshock
Súng Nerf Mega Bigshock

Súng Nerf Mega Tribreak
Súng Nerf Mega TribreakSúng Nerf Mega Magnus
Súng Nerf Mega Magnus

Súng Nerf Mega Fortnite Ts

súng lục Nerf Mega Fortnite HC-E
Súng lục Nerf Mega Fortnite HC-Ewww.Sungnerf.com - Súng Nerf Mega | Tổng Quan Và Lịch Sử

Post a Comment

0 Comments